POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Informacje Ogólne

 1. Wszystkie dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Przekazane dane są chronione przed dostępem osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora do kontaktów z Użytkownikami oraz czynności, niezbędnych w ramach świadczenia danej Usługi.
 3. Serwis nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych Użytkowników. Dane Użytkowników mogą być wykorzystane w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia szeroko rozumianego prawa. W takim przypadku Administrator tj. Cryptoo.pl może przekazać dane organom ścigania.
 4. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Serwis jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, iż Serwis przetwarza dane Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a w przypadku włączenia konkretnej usługi, także: datę urodzenia, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz adres zamieszkania.

 

II Administrator Danych

 

 1.  Administratorem danych osobowych jest Cryptoo Sp. z o.o. z siedzibą: Ratułów 241, 34-407 Ciche wpisana pod numerem KRS 0000636191, będący jednocześnie Administratorem Serwisu.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 3. Serwis ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkowników oraz innych danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 4. Serwis nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione Cryptoo Sp. z o.o.

III. Pliki Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tj. ciasteczka), które są wysyłane przez serwer Cryptoo.pl do komputera Użytkownika. Te niewielkie informacje tekstowe zapisywane są przez przeglądarkę, dzięki czemu przeglądarki wykorzystujące ,,cookies” pamiętają preferencje Użytkownika.„Cookies” w żadnym wypadku nie identyfikują danych Użytkowników, ani nie mają wpływu na oprogramowanie lub sprzęt przez nich używany.
 2. Pliki „cookies” zastosowane przez Administratora są wykorzystywane w celach: statystycznych i prezentacyjnych.
 3. Każdy Użytkownik może zarządzać swoimi plikami ,,cookies” w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać tych niewielkich informacji tekstowych, może je wyłączyć.

 

IV. Prawa Użytkownika

 1. Każdy użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych celem poprawienia, aktualizacji lub usunięcia swoich danych przekazanych Administratorowi.
 2. Każdy użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@cryptoo.pl
 3. Zgodnie z RODO, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych.